baner


Ankieta oceny nauczyciela akademickiego

Ankieta zajęć dydaktycznych jest narzędziem służącym pozyskiwaniu opinii studentów na temat jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych
w Instytucie Chemii. Ankieta jest anonimowa. Jest przeprowadzana dwa razy do roku, pod koniec każdego
z semestrów.

 

Treść ankiety określa Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 44/2009. Ocenie podlega 6 obszarów:
1. obszar: informacja - przedstawienie przez nauczyciela na początku zajęć (najczęściej pierwszych) ich tematyki, zakresu wiedzy, sposobu weryfikacji wiedzy, literatury podstawowej i uzupełniającej, charakteru zajęć itd.
2. obszar: komunikacja, prowadzenie zajęć - zrozumiały sposób prowadzenia zajęć, przygotowaniedo zajęć, zgodność treści
z zakładanymi przez program tematami zajęć/efektami kształcenia, czytelne rozłożenie treści na poszczególne zajęcia
3. obszar: postawa - życzliwość i szacunek do studentów, umiejętność indywidualnego podejścia dostudentów, otwartość
4. obszar: dostępność - obecność na zajęciach i punktualność prowadzącego, dostępność dla studentów poza zajęciami (zwłaszcza konsultacje)
5. obszar: kryteria oceniania - czy kryteria i terminy zaliczeń/egzaminów zostały podane wregulaminowym czasie, czy podane kryteria zostały ściśle zastosowane przy zaliczeniu, czy kryteria były stosowane
do wszystkich jednakowo
6. obszar: interaktywność - zachęcanie do stawiania pytań, wyrażania wątpliwości, umiejętność zainteresowania problematyką zajęć, pobudzanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy
Ankieta może być przeprowadzona w formie papierowej lub elektronicznej.
Przy wypełnianiu ankiety posługujemy się skalą od 1 - 5, gdzie: 1 = niedostateczny, 5 = celujący.

Tutaj znajduje się ankieta oceny zajęć dydaktycznych

Najczęściej czytane

wykonanie: www.reverselogic.pl Instytut Chemii - Copyrights 2008

Countomat - licznik oraz statystyki webowe (Statystyki i Analiza danych, Wykresy, Licznik, Dane statystyczne)
Ta strona używa plików COOKIES.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień COOKIES w przeglądarce.
pokaż szczegóły