Strona archiwalna


Nowa strona Instytutu Chemii dostępna jest pod adresem: us.edu.pl/instytut/ich
baner


Erasmus+ (wyjazdy studentów na studia i praktyki)

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013 - programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

 

Instytut Chemii już od kilku lat uczestniczy w realizacji programu ERASMUS+, który skierowany jest przede wszystkim do uczelni, ich studentów i pracowników.

 

Celem Erasmusa+jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.

 

W ramach programu możliwe są:

  • wyjazdy studentów na studia (3-12 miesięcy),
  • wyjazdy studentów na praktyki,
  • wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych,
  • wyjazdy nauczycieli akademickich w celach szkoleniowych,
  • wyjazdy innych pracowników w celach szkoleniowych.

 

Studenci (studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich) mogą wyjechać do uczelni wyższych krajów uczestniczących w programie Erasmus+: 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, 3 krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG): Islandia, Lichtenstein, Norwegia oraz państw kandydujących do UE: Turcja i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

Obecnie Instytut Chemii bezpośrednio współpracuje z 17 uczelniami, są to tzw. uczelnie partnerskie

 

Program Erasmus+ jest wielką szansą dla młodych ludzi, którzy dzięki wyjazdom mogą poznać inne kraje, kultury, zwyczaje, nawiązać nowe znajomości i podnieść poziom wiedzy.Jeżeli chcesz poznać opinie studentów, przeczytaj ich relacje.

 

Najczęściej czytane

wykonanie: www.reverselogic.pl Instytut Chemii - Copyrights 2008

Countomat - licznik oraz statystyki webowe (Statystyki i Analiza danych, Wykresy, Licznik, Dane statystyczne)
Ta strona używa plików COOKIES.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień COOKIES w przeglądarce.
pokaż szczegóły