Strona archiwalna


Nowa strona Instytutu Chemii dostępna jest pod adresem: us.edu.pl/instytut/ich
baner


Konkurs na finansowanie działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa polskich jednostek naukowych w europejskich programach badawczych - „Granty na granty”

O dofinansowanie mogą się ubiegać wnioskodawcy, którzy zamierzają stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć się koordynacji projektu realizowanego w ramach programu badawczego Unii Europejskiej. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków finansowych na realizację zadań mających na celu przygotowanie wniosku projektowego w odpowiedzi na wezwanie konkursowe (call for proposals) ogłoszone przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot (zwane dalej uprawnionym podmiotem).

Obszary wsparcia

W ramach konkursu „Granty na granty" wsparciem finansowym objęte są zadania mające na celu przygotowanie wniosku projektowego w ramach:

 

  • 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej;
  • 7. Programu Ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom);
  • Funduszu Badawczego Węgla i Stali;

 

Kosztami kwalifikującymi się do finansowania są:

1.  koszty uzupełniających badań naukowych w przedmiocie planowanego tematu wniosku projektowego, do których zalicza się przede wszystkim weryfikację istniejącego stanu wiedzy w tematyce wniosku projektowego (state of art), koszty badań zastrzeżeń patentowych i sprawdzenia innowacyjności tematyki wniosku projektowego;

2.  koszty przygotowania (napisania) wniosku;

3.  koszty organizacji spotkań roboczych konsorcjum, do których zalicza się m. in. koszty wynajmu sali, zakwaterowania, przejazdu, obsługi spotkań, druku materiałów informacyjnych;

4.  koszty zakupu aparatury naukowo-badawczej, w tym sprzętu komputerowego i multimedialnego, w zakresie w jakim jest on niezbędny do przygotowania wniosku projektowego;

5.  koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych, a także programów komputerowych, niezbędnych do opracowania wniosku projektowego lub stworzenia aplikacji projektowej.

 

Termin składania wniosków:

 

Nabór ma charakter ciągły i trwa od dnia ogłoszenia konkursu do

Najczęściej czytane

wykonanie: www.reverselogic.pl Instytut Chemii - Copyrights 2008

Countomat - licznik oraz statystyki webowe (Statystyki i Analiza danych, Wykresy, Licznik, Dane statystyczne)
Ta strona używa plików COOKIES.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień COOKIES w przeglądarce.
pokaż szczegóły