Strona archiwalna


Nowa strona Instytutu Chemii dostępna jest pod adresem: us.edu.pl/instytut/ich
baner


Recenzje w przewodzie doktorskim

1. mgr Robert Skorek

 

Recenzja 1
Recenzja 2
Streszczenie doktoratu
Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

 

 

2. mgr Marta Olszówka

 

 

 Recenzja 1
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

 

3. mgr Marzena Grucela

 

 

 Recenzja 1 
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

 

4. mgr Wioleta Cieślik

 

 

 Recenzja 1 
 Recenzja 2 
 Streszczenie doktoratu 
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej 

 

 

5. mgr Karina Kocot

 

 

 Recenzja 1 
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

 

6. mgr Joanna Orzeł

 

 Recenzja 1
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

 

7. mgr Aleksandra Garbacz

 

 Recenzja 1
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski 
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

8. mgr Anna Maroń

 

 Recenzja 1 
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

 

8. mgr Izabela Gryca

 

Recenzja 1
Recenzja 2
Streszczenie doktoratu polski
Streszczenie doktoratu angielski
Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

 

9. mgr Aleksandra Chmielowska

 

 Recenzja 1
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

 

10. mgr inż. Małgorzata Wiącek

 

 Recenzja 1
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

 

11. mgr inż. Maria Siołek

 

 Recenzja 1 
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

 

12. mgr Iwona Nawrot

 

 Recenzja 1 
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

 

13. mgr Klaudia Drab

 

 Recenzja 1 
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

 

14. mgr Maciej Kapkowski

 

 Recenzja 1 
 Recenzja 2 
 Streszczenie doktoratu polski  
 Streszczenie doktoratu angielski  
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

 

 15. mgr inż. Mateusz Korzec

 

 

 Recenzja 1 
 Recenzja 2 
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

 

 16. mgr Marta Orłowska

 

 Recenzja 1 
 Recenzja 2 
 Streszczenie doktoratu polski 
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

 

17. mgr Izabela Czopek

 

 Recenzja 1 
 Recenzja 2 
 Streszczenie doktoratu polski 
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

 

18. mgr Jacek Bogocz

 

 Recenzja 1 
 Recenzja 2 
 Streszczenie doktoratu polski 
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

 

17. mgr Marta Sołtys

 

 Recenzja 1 
 Recenzja 2 
 Streszczenie doktoratu polski 
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

 

18. mgr Barbara Krakowska

 

 Recenzja 1  
 Recenzja 2 
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

 

19. mgr Iwona Grudzka-Flak

 

 Recenzja 1
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

 

20. mgr Jolanta Konieczkowska

 

 Recenzja 1
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

21. mgr Joanna Palion-Gazda

 

 Recenzja 1
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

22. mgr inż. Radosław Kozak

 

 Recenzja 1
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

 

23. mgr Agnieszka Godziek

 

 

 Recenzja 1
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

 

24. mgr Anna Łągiewka

 

 

 Recenzja 1
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

25. mgr Anna Polasz

 

 Recenzja 1
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

25. mgr Marcin Szala

 

 Recenzja 1
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

26. mgr Sławomir Kula

 

 Recenzja 1
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

27. mgr Agnieszka Kos

 

 Recenzja 1
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

 

28. mgr Maria Bańczyk

 

 Recenzja 1
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

 

29. mgr Aleksandra Michalska

 

 

 Recenzja 1
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

30. mgr Katarzyna Malarz

 

 Recenzja 1
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

31. mgr Jakub Hołaj-Krzak

 

 Recenzja 1
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

32. mgr Paulina Janik

 

 Recenzja 1
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

 

33. mgr Joanna Janek

 

 Recenzja 1
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

  

 

35. mgr inż. Grażyna Szafraniec-Gorol

 

 Recenzja 1
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

 

36. mgr Agata Szłapa-Kula

 

 Recenzja 1
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

37. mgr Łukasz Lupa

 

 Recenzja 1
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

38. mgr Milena Majchrzak

 

 Recenzja 1
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

39. mgr Marta Rejmund

 

 Recenzja 1
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

40. mgr Weronika Ambrożkiewicz

 

 Recenzja 1
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

 

41. mgr Anna Wolak (Baranik)

 

 Recenzja 1
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

 

42. mgr Małgorzata Musiał

 

 Recenzja 1
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

 

43. mgr Karolina Sekuła

 

 Recenzja 1
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

44. mgr inż. Dawid Zych

 

 Recenzja 1
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

 

45. mgr Marek Matussek

 

 Recenzja 1
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

 

 

46. mgr inż. Sonia Kotowicz

 

 Recenzja 1
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

 

47. mgr Natalia Pawlik

 

 Recenzja 1
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

 

48. mgr inż. Magdalena Cygan

 

 Recenzja 1
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

 

49. mgr inż. Jacek Mularski

 

 Recenzja 1
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

 

50. mgr Dariusz Szeremeta

 

 Recenzja 1
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

 

51. mgr Barbara Czaplińska

 

 Recenzja 1
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

 

52. mgr inż. Dariusz Kozakiewicz

 

 Recenzja 1
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

 

53. mgr Urszula Kucia

 

 Recenzja 1
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

 

54. mgr Tomasz Klemens

 

 Recenzja 1
 Recenzja 2
 Streszczenie doktoratu polski
 Streszczenie doktoratu angielski
 Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

 

 

 

Najczęściej czytane

wykonanie: www.reverselogic.pl Instytut Chemii - Copyrights 2008

Countomat - licznik oraz statystyki webowe (Statystyki i Analiza danych, Wykresy, Licznik, Dane statystyczne)
Ta strona używa plików COOKIES.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień COOKIES w przeglądarce.
pokaż szczegóły