baner


Współpraca międzynarodowa

 

 

 

 

 

 

Zakład Chemii Teoretycznej

 

 

Quantum Theory Project, University of Florida, USA

prof. Rodney J. Bartlett

Rozwijanie nowych metod obliczeniowych chemii kwantowej.

Center of Superfunctional Materiale, POSTECH, Korea Płd.

Prace badawcze związane z dynamiką molekularną ab initio dla układów anion jodu - woda.

Computational Center for Molecular Structure and Interactions (CCMSI), Jackson, USA

prof. Jerzy Leszczyński

Badania dotyczące własności elektrycznych i optycznych cząsteczek organicznych. Projektowanie materiałów dla zastosowań w nowych technologiach optycznych.

Department of Chemistry
University of Louisville,
Louisville, USA

prof. Paweł Kozłowski

Kwantowochemiczne badania procesu fotolizy dla pochodnych witaminy B12.

 

Zakład Chemii Fizycznej

 

Institute of Technical Termodynamics

Rostock, Niemcy

prof. Andreas Heintz

prof. Ralf Ludwig

dr Javid Safarov


Badania właściwości fizykochemicznych aprotycznych i protycznych cieczy jonowych i ich mieszanin binarnych z wybranymi rozpuszczalnikami. 

Uzbek Academy of Sciences

Heat Physics Department

Tashkient, Uzbekistan

Prof. Sirojiddin Mirzaev

Pomiary absorpcji ultradźwiękowej w ośrodkach ciekłych.

CNR-IPCF Dipartimento di Fisica, Pisa, Włochy

dr Kia L. Ngai


Zjawiska relaksacyjne cieczach przechlodzonych i szkłach. Testowanie "Modelu sprzężeniowego".

prof. Alexsander Apelblat

Pomiary gęstości i napięcia powierzchniowego w roztworach elektrolitów.

Karlsruhe Institute of Technology /KIT/, Karlsruhe, Niemcy

dr Klaus Vittinghof

Fizykochemia i kinetyka faz ciekłych.

School of Chemistry and Chemical Engineering/QUILL Research Centre,

Queen's University of Belfast,

Irlandia Północna, Wielka Brytania

dr Johan Jacquemin

 

Fizykochemia cieczy oraz szkieł jonowych.

Uniwersytet w Kursku, Rosja

Prof. Vyacheslav Nikolaevich Verveyko


Konstrukcja wysokociśnieniowej aparatury ultradźwiękowej. Pomiary prędkości propagacji fali ultradźwiękowej w cieczach w funkcji ciśnienia.

Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, Francja

Prof. J. P. Grolier


Kalorymetria wysokociśnieniowa oraz tranzycjometria. Wyznaczanie wspólczynników termoelastycznych biopaliw nowej generacji.

 

Czeska Akademia Nauk, Praga, Czechy

 

Dr Magdalena Bendova
Chiralne ciecze jonowe w asymetrycznej katalizie.

 

Institut Pprime-P’ –Ensma Laboratoire De Mécanique Et Physique Des Matériaux Futuroscope Chasseneuil, Francja 

 

prof. Jean-Claude Grandidier,

Dr Severine Boyer

Fizykochemiczne właściwości polimerów w ekstremalnych warunkach ciśnień  i temperatury.

 

Ukraiński Narodowy Techniczny Uniwersytet w Kijowie, Ukraina

Prof. Valentin Eroshenko

Dr. Oleksii Ievtushenko

Termodynamiczny opis oddziaływań fazy ciekłej z materiałami porowatymi.

 

Zakład Chemii Ogólnej

 

Department of Chemistry, Brandeis University, Waltham, MA, USA

prof. Irving R. Epstein

Modelowanie oscylacyjnej inwersji chiralnej profenów, aminokwasów, hydroksykwasów itp.

Research Group for Technology and Quality of Animal Products, Catholic High School Sint-Lieven, Gent, Belgium

prof. Hubert Paelinck

Wspólne badania w zakresie analizy chromatograficznej mięsa i jego przetworów.

Department of Medicinal Chemistry and Natural Products, School of Pharmacy, The Hebrew University of Jerusalem - Hadassah Medical School, Jerusalem, Israel

prof. Shela Gorinstein

Wspólne badania w zakresie chromatograficznej analizy fitochemicznej.

 

Zakład Chemii Organicznej

 

Computer Chemistry Ccenter, University of Erlangen-Nuremberg

 

prof. dr Johann Gasteiger

Rozwój i zastosowanie oprogramowania wpomagającego modelowanie molekularne.

Laboratoire de Biotechnologies et de Pharmocologie génétique Appliquée, Intégration et expression des génomes rétroviraux, Cachan Cedex, France

 

prof. Jean-Francois Mouscadet

Modelowanie oddziaływań integrazy HIV-1 z nowymi ligandami, oznaczanie zdolności hamowania funkcji katalitycznej integrazy HIV-1 przez nowo syntezowane związki.

Laboratoire de Biotechnologies et de Pharmocologie génétique Appliquée, Modelisation moléculaire, Cachan Cedex, France

prof. Dr Marc Le Bret

Projektowanie hamowania integrazy HIV przez jej inhibitory.

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Czech Republic

prof. Martin Doležal

Synteza i projektowanie związków heterocyklicznych w poszukiwaniu nowych fungicydów oraz leków przeciwnowotworowych.

The University of Sidney

prof. Des R. Richardson

Badanie aktywności biologicznej nowo zsyntetyzowanych pochodnych chinoliny.

National University of Ireland, Galway, Ireland

prof. William Spillane

Rega Institute for Medical Research, Katholieke Universiteit Leuven, Minderbroedersstraat 10, B-3000 Leuven, BELGIUM

prof. dr. Lieve Naesens

Institut für Anorganische Chemie, Universität Stuttgart

prof. Dietrich Gudat

Badania spektroskopowe oraz badania mechanizmów interakcji związków biologicznie aktywnych. Syntez difosfanów i ich aplikacje.

Austrian Research Centers, Department of Bioresources, 2444 Seibersdorf,  Austria

dr Thomas Stockner

Chemo i bioinformatyczne bazy danych.

 

Zakład Chemii Analitycznej

 

Departament of Physical and Analytical Chemistry, Analytical Chemistry, Uppsala University, Sweden

prof. Rolf Danielsson

Opracowanie metod porównywania sygnałów CE-MS bez ich uprzedniego nakładania.

Institute of Inorganic and Analytical Chemistry,Friedrich Schiller University, Jena, Germany

prof. Jűrgen Einax

Analiza danych z monitoringu środowiska.

Faergestad, Nofima Food, Norwegian Food Research Institute, Aas, Norway

prof. Harald Martens

dr Ellen Mosleth

Analiza obrazów żeli elektroforetycznych.

Department of Pharmaceutiacal and Biomedical Analysis (FABI), Vrjie Universiteit Brussel, Belgium

prof. Y. Vander Heyden

Analiza danych chromatograficznych i spektralnych.

Bioinformatics Science & Technology, GlaxoSmithKline, Stevenage, UK

dr Wen Wu

Analiza danych metabolomicznych.

Konsorcjum ChemoAC, (Unilever, Stell, Total-Fina-Elf, GSK, Johnson &Johnson, Pfizer, Novartis), Vrjie Universiteit Brussel, Belgium Chemometria w przemysle farmaceutycznym.
Unilever, Vlaardingen, The Netherlands

dr B. Vandeginste

dr S de Jong

Opracowanie metodologii oraz oprogramowania do nakładania obrazów żeli elektroforetycznych.

Universiteit Antwerpen, Belgium,

K.U. Leuven, Belgium

prof. P. Van Espen

prof. C. Croux

dr S. Serneels

Opracowanie oprogramowania do stabilnego modelowania danych.

 

University 'La Sapienza', Rome, Italy

dr F. Marini

Department of Statistic and Probability Theory, Vienna

University of Technology, Vienna, Austria

prof. P. Flizmoser

Post-Harvest and Vine Technology Division, Agricultural Research Council (ARC), Stellenbosch, South Africa

prof. D. de Beer

Departments of Food Science and Chemistry and Polymer Science, Stellenbosch University, South Africa

prof. E. Joubert

 

Zakład Krystalografii

 

Institute of Chemistry, Karl-Franzens-University

Graz, Austria

prof. N. C. Mösch-Zanetti

dr J. A. Schachner

 

Universite dr Toulouse, UPS; Laboratoire dr Synthese

et Physico-Chimie de Molecules d'Interet Biologique,

France

prof. E. Benoist

Centro de Quimica Estrutural, 
Instituto Superior Tecnico

Universidade Tecnica de Lisboa, Portugal

Assistan prof. A. C. Fernandes

Departamento de Quimica Organica, 
Facultad de Ciencias

and Instituto de Sintesis Organica (ISO), 
Universidad de Alicante

Spain

prof. F. Alonso

Department of Chemistry, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences, Zanjan, Iran

Assistant prof. M.M. Najafpour

Research Labotratory for nuclear Reactors, Institute of Technology, Tokyo, Japan

prof. Yasuhisa

 

Najczęściej czytane

wykonanie: www.reverselogic.pl Instytut Chemii - Copyrights 2008

Countomat - licznik oraz statystyki webowe (Statystyki i Analiza danych, Wykresy, Licznik, Dane statystyczne)
Ta strona używa plików COOKIES.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień COOKIES w przeglądarce.
pokaż szczegóły