baner


Patenty i zgłoszenia patentowe

2015 Patenty

Zastosowanie styrylochinolin do wytwarzania środków antybakteryjnych

W. Kowalczyk, M. Musiał, J. Nycz, J. Polański

Patent nr P.218466

Sposób otrzymywania pochodnych chinolinotiosemikarbazonu oraz ich zastosowanie

A. Mrozek-Wilczkiewicz, M. Serda, R. Musioł, J. Polański

Patent nr P.218496

2015 Zgłoszenia patentowe

Sposób otrzymywania 1,4-dwupodstawionych 1,2,3-triazoli w reakcji cykloaddycji lub w syntezie one pot, z udziałem katalizatorów

J. Mularski, M. Korzec, R. Musioł, J. Polański, W. Cieślik, R. Rzycka, B. Czaplińska, J.Bogocz

Nr zgłoszenia P.412140

Sposób otrzymywania niskowrzacych eterów i sulfidów 1-propenylowych lub bis(1-propenylowych)

S. Krompiec, B. Marcol, M. Penkala, M. Filapek, K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke,
C. Pietraszuk, S. Rogalski

Nr zgłoszenia: P.414005

2014 Patenty

Sposób otrzymywania preparatu zawierającego 5-litio-2,2'-bitiofen

S. Krompiec, M. Krompiec, M. Filapek, T. Flak, I. Grudzka, K. Zemlak, Z. Jezierski

Patent nr P.399815

Sposób otrzymywania preparatu zawierającego 5-jodo-2,2'-bitiofen

S. Krompiec, M. Krompiec, M. Filapek, T. Flak, I. Grudzka, K. Zemlak, Z. Jezierski

Patent nr P.399816

Sposób otrzymywania 5-alkinylo-2,2'-bitiofenów na drodze reakcji sprzęgania preparatu zawierającego 5-jodo-2,2'-bitiofen z terminalnymi acetylenami

S. Krompiec, M. Krompiec, M. Filapek, T. Flak, I. Grudzka, K. Zemlak, Z. Jezierski

Patent nr P.399817

Nowa pochodna acetylenu oraz sposób jej otrzymywania

S. Krompiec, S. Kula, M. Filapek, T. Flak, I. Grudzka

Patent nr P.402458

2014 Zgłoszenia patentowe

Nowe p-winylobenzyle oraz sposób ich otrzymywania

E. Schab-Balcerzak, M. Wiącek, J. E. Nycz, F. Kondratowicz

Nr zgloszenia P.407902

Związki 2-metyloazochinolinowe oraz ich zastosowanie

R. Podsiadły, R. Strzelczyk, A. Kowalska, M. Szala, G.J. Małecki, J.E. Nycz

Nr zgłoszenia 409696

Sposób otrzymywania polietero-dioli

Z. Grobelny, A. Swinarew, J. Jurek-Suliga, K. Skrzeczyna, J. Gabor

Nr zgłoszenia P.409478

Sposób otrzymywania poli(β-butyrolaktonu)

Z. Grobelny, A. Swinarew, J. Jurek-Suliga, K. Skrzeczyna, T. Flak

Nr zgłoszenia P.409479

Sposób otrzymywania poli(ε-kaprolaktonu)

Z. Grobelny, A. Swinarew, J. Jurek-Suliga, K. Skrzeczyna, M. Łężniak

Nr zgłoszenia P.409480

Zastosowanie mieszaniny tiosemikarbazonu 2-karbaldehydu-3-aminopirydyny z fotouczulaczem do wytwarzania kompozycji farmaceutycznej przeznaczonej do stosowania w przeciwnowotworowej terapii fotodynamicznej

A. Mrozek-Wilczkiewicz, R. Musioł, J. Polański, A. Ratuszna

Nr zgłoszenia P. 406970

Zastosowanie pochodnych styrylochinoliny do wytwarzania leku przeznaczonego do leczenia nowotworów jelita grubego

E. Spaczyńska, A. Mrozek-Wilczkiewicz, W. Cieślik, K. Malarz, M. Rams-Baron, A. Szurko,
R. Musioł

Nr zgłoszenia P. 407379

Statyw na pojemniki laboratoryjne, zwłaszcza fiolki lub probówki

R. Musioł, P. Musioł

Nr zgłoszenia P. 410039

Sposób otrzymywania skojarzonego nanomateriału metalicznego oraz jego zastosowanie

J. Polański, P. Bartczak, T. Siudyga, A. Mianowski

Nr zgloszenia P.408633

Sposób utylizacji gliceryny do kwasu octowego

M. Kapkowski, M. Korzec, P. Bartczak, J. Polański

Nr zgłoszenia P.407235

2013 Patenty


Sposób oznaczania zawartości metylowych estrów kwasów tłuszczowych (FAME)
w paliwach

R.Sitko, B. Zawisza, M. Daszkowski, I. Stanimirova-Daszykowska

Patent nr P.394 663


Pochodne kwasu pirazynokarboksylowego, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie

M. Dolezal, R. Musioł, W. Cieślik

Patent nr P.395 585 

Sposób otrzymywania nanomateriałów fluorkowych o właściwościachluminescencyjnych

W.A. Pisarski, J. Pisarska

Patent nr P.213002 

2013 Zgłoszenia patentowe

Nanokatalizator Pd/Cu, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie.

P. Bartczak, M. Korzec, M. Kapkowski, J. Polański

Nr zgłoszenia: Nr. P.405268

Sposób otrzymywania struktur zawierających cząstki o rozmiarach nanometrycznych i/lub submikrometrycznych na różnych nośnikach.

P.Bartczak, M.Korzec, M. Kapkowski, J. Polański

Nr zgłoszenia: P.405270

Sposób obrazowania struktur biologicznych.

R. Musioł, M. Korzec, A. Mrozek-Wilczkiewicz, A. Szurko, W. Cieślik, M. Rams-Baron, E. Spaczyńska

Nr zgłoszenia: P. 406315

Nowa pochodna acetylenu oraz sposób jej otrzymywania.

S. Krompiec, S. Kula, M. Filapek, T. Flak, I. Grudzka

Nr zgłoszenia:  P.402458 

Sposób otrzymywania 3,4,5-tripodstawionych izoksazolin.

S. Krompiec, J. Malarz, M. Filapek, M. Paluch, S. Pawlus, C. Pietraszuk, B. Powała, S. Rogalski, B. Marcol, M. Penkala, S. Kula

Nr zgłoszenia P.402909 

3,5-Dipodstawione oraz 3,4,5-tripodstawione izoksazole oraz sposób ich otrzymywania.

S. Krompiec, M. Filapek, K. Janicka, D. Błach, S. Kula, M. Paluch, S. Pawlus

Nr zgłoszenia: P.403324

Sposób otrzymywania 1,4-bis(2,2’-bitiofen-5-ylo)-1,3-butadiynu.

S. Krompiec, I. Grudzka, D. Zych

Nr zgłoszenia: P.404279 

Sposób otrzymywania związków 1-propenylowych.

S. Krompiec, B. Marcol, J. Janowicz, P. Obrat, J. Malarz, M. Penkala,
G. Szafraniec, K. Zemlak, Z. Jezierski

Nr zgłoszenia: P.406410 

Sposób otrzymywania związków 1-propenylowych.

S. Krompiec, B. Marcol, J. Janowicz, P. Obrat, J. Malarz, N. Kuźnik

Nr zgłoszenia: P.406412 

Sposób otrzymywania związków 1-propenylowych

S. Krompiec, B. Marcol, J. Janowicz, P. Obrat, J. Malarz, A. Szłapa

Nr zgłoszenia: P.406411 

Sposób otrzymywania związków 1-propenylowych.

S. Krompiec, B. Marcol, J. Janowicz, P. Obrat, J. Malarz, A. Szłapa

Nr zgłoszenia: P.406413 

Sposób pomiaru temperatury.

W.A. Pisarski, J. Pisarska, W. Ryba-Romanowski, R. Lisiecki

Nr zgłoszenia: P.402671 

2012 Patenty

Sposób otrzymywania związków heterocyklicznych zawierających grupę aminową.

R. Musioł, B. Podeszwa, H. Niedbała, J. Polański

Patent Polski: 2012 numer w toku nadania

Nowe pochodne styrylochinoliny

R. Musioł, B. Podeszwa, D. Tabak, J. Finster, H. Niedbała, J. Polański

Patent Polski: 2012 numer w toku nadania

2012 Zgłoszenia patentowe

Sposób równoczesnego lub pojedynczego oznaczania zawartości znacznika Solvent Yellow 124 
i barwnika Solvent Red 19 lub Solvent Red 164 lub Solvent Blue 35 w oleju napędowym.

J. Orzeł, M. Daszykowski

Nr zgłoszenia: P339194

Sposób otrzymywania piro- i piezoelektrycznych monokryształów
z rodziny trójglicynowych o pokroju płytkowym.

K. Ćwikiel, K. Nowak, W.W. Sułkowski, J. Zioło

Nr zgłoszenia: P.399775

Glikokoniugaty kwasów chinolinowych, spsób ich otrzymywania oraz ich zastosowanie.

G. Pastuch-Gawołek, M. Serda, R. Musioł, A. Mrozek-Wilczkiewicz,
W. Kowalczyk, A. Ratuszna, J. Polański

Nr Zgłoszenia: P.398517

Zastosowanie styrylochinolin do wytwarzania środków antybakteryjnych.

W. Kowalczyk, R. Musioł, J. Nycz, J. Polański

Nr zgłoszenia: P.398895

Nowe pochodne tiosemikarbazonów, ich kompozycje farmaceutyczne oraz ich zastosowanie.

J. Polański, A.Mrozek-Wilczkiewicz, M. Serda, R. Musioł, A. Ratuszna,
M. Grzeszczak, J. Gołąb, A. Muchowicz

Nr zgłoszenia: P.402030

Sposób otrzymywania preparatu zawierającego 5-litio-2,2'-bitiofen.

S. Krompiec, M. Krompiec, M. Filapek, T. Flak, I. Grudzka, K. Zemlak, Z. Jezierski

Nr zgłoszenia: P.399815

Sposób otrzymywania preparatu zawierającego 5-jodo-2,2'-bitiofen.

S. Krompiec, M. Krompiec, M. Filapek, T. Flak, I. Grudzka, K. Zemlak, Z. Jezierski

Nr zgłoszenia: P.399816

Sposób otrzymywania 5-alkinylo-2,2'-bitiofenów na drodze sprzęgania preparatu
zawierającego 5-jodo-2,2-bitofen z terminalnymi acetylenami.

S. Krompiec, M. Krompiec, M. Filapek, T. Flak, I. Grudzka, K. Zemlak, Z. Jezierski

Nr zgłoszenia: P.399817

Metody otrzymywania trójpodstawionych izoksazolin.

S. Krompiec, J. Malarz, C. Pietraszuk, B. Powała, S. Rogalski, M. Filapek, M. Penkala,
E. Kowalska, J. Polański, A. Słodek, B. Marcol, S. Kula, I. Grodzka, P. Bujak
 
Nr zgłoszenia: P.401600

Izoksazoliny 3,4,5-tripodstawione oraz sposób ich otrzymywania.

S. Krompiec, J. Malarz, C. Pietraszuk, B. Powała, S. Rogalski, M. Filapek, M. Penkala,
E. Kowalska, J. Polański, A. Słodek, B. Marcol, S. Kula, I. Grodzka, P. Bujak
 
Nr zgłoszenia: P.401601

Izoksazoliny tripodstawione w pozycjach 3,4 i 5 oraz sposób ich otrzymywania.

S. Krompiec, J. Malarz, C. Pietraszuk, B. Powała, S. Rogalski, M. Filapek, M. Penkala,
E. Kowalska, J. Polański, A. Słodek, B. Marcol, S. Kula, I. Grodzka, P. Bujak
 
Nr zgłoszenia: P.401602
2011 Patenty

Sposób otrzymywania polieterówo właściwościach fotoluminescencyjnych i fotoprzewodzących.

A. Stolarzewicz, Z. Grobelny, W.A. Pisarski, B. Morejko, A. Swinarew, J. Grazulevicius,
V. Getautis, B. Klejewska

Patent Polski: P.379002

2-Oksoaminy jako inhibitory integrazy HIV, ich prekursory oraz ich zastosowanie.

B. Podeszwa, A. Bestwina, R. Musioł, D. Tabak, J. Finster, J. Polański, H. Niedbała
A. Pałka

Patent Polski: P.210314

Amidy heterocyliczne hamujące działanie integrazy HIV oraz ich zastosowanie.

A. Mencel, D. Tabak, J. Polański, A. Pałka, H. Niedbała, K. Serafin, J. Finster, 
B. Podeszwa, R. Musioł

Patent Polski: P.210315

Spoób sulfonowania polistyrenu

K. Nowak, W.W. Sułkowski

Patent Polski: P.383553

Sposób orzymywania nanokryształów fluorkowych PbF2 zawierających
trójwartościowe jony europu w materiałach uzyskiwanych metodą zol-żel.

W.A. Pisarski, B. Sypikowska-Sroka, L. Żur, R. Czoik

Patent Polski: P.397437

2011 Zgłoszenia patentowe

Sposób otrzymywania piro- i piezoelektrycznych monokryształów z rodziny trójglicynowych
o pokroju włóknistym lub igiełkowym.

K. Ćwikiel, K. Nowak, W.W. Sułowski, J. Zioło

Nr zgłoszenia: P.395687

Sposób oznaczania zawartości metylowych estrów kwasów tłuszczowych (FAME) w paliwach.

R. Sitko, B. Zawisza, M. Daszykowski, I. Stanimirova-Daszykowska

Nr zgłoszenia: P.394663

Pochodne kwasu pirazynokarboksylowego, sposób ich otrzymywania
oraz zastosowanie.

R. Musioł, M. Doleżal, W. Kowalczyk

Nr zgłoszenia: P.395585

Pochodne chinoliny zawierające układ tiosemikarbazonu oraz ich zastosowanie.

M. Serda, R. Musioł, A. Mrozek-Wilczkiewicz, A. Szurko, M. Rams-Baron, J. Gołąb, A. Muchowicz
A. Ratuszna, J. Polański

Nr zgłoszenia: P.396353

2010 Patenty

Sposób degradacji barwników azowych w procesie oczyszczania ścieków przemysłowych.

R. Musioł, J. Polański

Patent Polski: P.372525

Sposób otrzymywania amidów kwasów chindynokarboksylowych.

H. Nedbała, R. Musioł, A. Pałka, B. Podeszwa, A. Mencel, D. Tabak, J. Polański, J. Finster

Patent Polski: P.207140

2010 Zgłoszenia patentowe

Sposób otrzymywania pochodnych chinolinotiosemikarmazonu oraz ich zastosowanie.

A. Mrozek-Wilczkiewicz, M. Serda, R. Musioł, J. Polański

Nr zgłoszenia: P.391681

Sposób otrzymywania nanokryształw PbWO4 w szklano-ceramicznym układzie
ołowiowo-boranowym zawierającym jony erbu.

J. Pisarska, W.A. Pisarski

Nr zgłoszenia: P.391680

2009 Patenty

Sposoby otrzymywania związków styrylochinolinowych.

R. Musioł, H. Niedbała, J. Polański

Patent Polski: P.203968

2009 Zgłoszenia patentowe

Pochodne chinazoliny i ich zastosowanie.

R.Musioł, A. Mrozek, J. Finster, D. Tabak, A. Szurko, J. Polański, A. Ratuszna

Nr zgłoszenia: P.388641

2008 Patenty

Sposoby otrzymywania pochodnych fenylosulfonylometylotetrazoli.

J. Polański, K. Jarzembek, V. Łysiak

Patent Polski: P.200496

Sposób otrzymywania diamidów kwasów aromatycznych.

W.W. Sułkowski, J. Ossowski

Patent Polski: P.19675

2007 Zgłoszenia patentowe

Analogi chinazoliny jako fungicydy i herbicydy oraz ich zastosowanie.

R. Musioł, J. Jampilek, V. Buchta, K. Kralova, J. Finster, B. Podeszwa, D. Tabak, J. Polański

Nr zgłoszenia: P.379252

Najczęściej czytane

wykonanie: www.reverselogic.pl Instytut Chemii - Copyrights 2008

Countomat - licznik oraz statystyki webowe (Statystyki i Analiza danych, Wykresy, Licznik, Dane statystyczne)
Ta strona używa plików COOKIES.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień COOKIES w przeglądarce.
pokaż szczegóły